UVA Sterilizasyon 390 ila 405nm ışık ile yapılan “yavaş” işlemdir. UVC de ONA parçalanarak sterilizasyon sağlanırken UVA ile yapılan sterilizasyon güneşin dezenfektan etkisini sağlar. 390- 405 nm dalga boyundaki ışık organik yüzeylerde reaktif oksitlenme reaksiyonu başlatır ve hücre zarını tahrip ederek etki gösterir.

Bu oksitlenmenin bazı virüslerde de etkili olduğu bildirilmiştir. Bu yöntemin en zayıf tarafı etkisinin çok yavaş görülmesidir. Uygulama alanı ve kullanılan güce göre değişmekle birlikte yüzeyde %99 oranında sterilizasyon sağlanması 3 ile 5 günü bulabilmektedir. Kimyasallar veya başka yöntemler ile yapılmış dezenfekte işleminden sonra steril ortamın devamlılığını sağlama konusunda ise daha başarılıdır.

Kullanım gücü kullanılan alana göre seçilmelidir. Örneğin, 50m2 alanda 2,5m yükseklikten 70W UVA uygulandığında Staphylococcus Aureus bakterisi 75,3 saatte %99.9 oranında ölmektedir.